Var sjunde svensk planerar bilsemester i sommar

Trots att många uppger att sommarens bilresor påverkas av bensinpriset tillhör bilsemester ändå svenskarnas favoritresor i sommar. Enligt en undersökning* från försäkringsbolaget Moderna planerar var sjunde svensk att ge sig ut på vägarna i sommar.

Försäkringsbolaget Moderna har frågat svenskarna om deras semesterplaner. I undersökningen framgår att åtta av tio planerar att ta ut semester i sommar och att sex av tio redan planerat in sina semesterresor.

Bland de som planerat in semester i sommar uppger nära hälften, 45 procent, att bensinpriset kommer att ha stor eller mycket stor betydelse för hur mycket de kommer att resa med bil i sommar. Trots det tillhör bilsemester svenskarnas favoritresor i sommar. Bland de som redan planerat in sommarens semesterresor är bilsemester den tredje mest populära semesterresan, efter resmål i Sverige och utlandsresor.

I undersökningen uppger var sjunde svensk att de kommer att resa på bilsemester i sommar. Mest populärt är bilsemester bland familjer med små barn och äldre utan barn. Det tenderar även vara fler på landsbygden än i storstad som planerar att resa på bilsemester i sommar.

Var tredje svensk planerar bilsemester i Europa

Att bilsemester tillhör svenskarnas favoritresor framgår även av att åtta av tio svenskar uppger att de någon gång rest på bilsemester. Många är också intresserade av att bila i Europa. I undersökningen svarar tre av tio att de planerar en bilsemester i Europa inom tre år.

* Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov.4057 intervjuer har genomförts representativt för den svenska, danska, norska och finska nordiska befolkningen i åldern 18-74 år. Undersökningen genomfördes 20-24 april 2011.

Försäkringstips för bilsemestern

  • Packa inte bilen dagen innan avresa så att den står fullpackad över natten.

  • Bilförsäkringen gäller i de länder som är anslutna till det s k gröna kortsystemet. Ta reda på om du behöver ett så kallat "grönt kort" i det land du ska resa till eller resa igenom. Det gröna kortet intygar att du har betald trafikförsäkring (bilförsäkring) hos ett försäkringsbolag i Sverige.

  • Trafikförsäkringen gäller i hela världen för personskada som drabbar svensk medborgare och den som har sin hemvist i Sverige i en trafikolycka med ett svenskregistrerat fordon.

Försäkringsbolagen erbjuder ett antal olika tilläggsförsäkringar som komplement till halv- eller helförsäkringen. De vanligast ger rätt till hyrbil och självriskreducering vid till exempel uppsåtlig skadegörelse eller kollision med ett djur. Många bolag erbjuder också assistansförsäkringar som förbättrar skyddet om du skulle få motorstopp med bilen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Maria Dahllöf, kommunikationsansvarig Moderna
Tel: 073 – 626 88 86
E-post: maria.dahllof@modernaforsakringar.se

Ladda ner pressmeddelande