Varannan fritidshusägare bygger ut eller renoverar i år

Hälften av de svenska fritidshusägarna planerar att bygga ut eller renovera sitt semesterhus i år. Det visar en undersökning* från försäkringsbolaget Moderna. Där framgår också att svenskarna tillsammans med danskarna är de bland nordborna som spenderar mest tid i sitt fritidshus sett över året medan det bland finländare och norrmän finna flest fritidshusägare.

I en nordisk undersökning från Moderna framgår att hälften av de svenska fritidshusägarna planerar att bygga ut eller renovera i år.

- Vid renovering är det viktigt att arbetet blir fackmannamässigt utfört i synnerhet för vatten- och elledningar samt våtutrymmen och andra komplicerade områden, annars gäller inte försäkringen fullt ut. Dessutom bör man se över och uppdatera sin fritidshusförsäkring om man gör till- eller ombyggnader som förbättrar standarden och påverkar värdet på huset, säger Stefan Jonsson, skadechef Moderna.

Det är också svenskarna tillsammans med danskarna som i en nordisk jämförelse spenderar mest tid i sitt fritidshus sett över året. Flest fritidshusägare finns det dock i Finland och Norge där 24 och 21 procent uppger att de äger ett fritidshus jämfört med 15 och 11 procent för Norge, Sverige och Danmark.

* Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov.4057 intervjuer har genomförts representativt för den svenska, danska, norska och finska befolkningen i åldern 18-74 år. Undersökningen genomfördes 20-24 april 2011.

Ta hand om ditt hus – några enkla tips

  • Säkerställ att fönster och dörrar är låsta när du åker därifrån.
  • Be någon granne titta till huset när du är borta.
  • Installera en timer för och ljus inom- och utomhus.
  • Lämna inte värdesaker synliga i fönster m.m.
  • Skotta bort snö från taket under vintern.
  • Stäng av ingående vatten när du lämnar fritidshuset för vintern eller ha grundvärme på över vintern så att vattenledningarna inte fryser sönder.

Att tänka på vid renovering

  • Säkerställ att alla installationer i huset utförs enligt de lagar och regler som gäller.
  • Om du anlitar hantverkare som du inte känner bör du alltid be om referenser. Skaffa dig själv så mycket information som möjligt hur arbetet ska utföras så är det lättare för dig att veta att arbetet utförs på rätt sätt. Se till att teckna skriftliga avtal.

För att veta vad som gäller vid renovering av våtutrymmen som till exempel badrum, kan du kontakta Byggkeramikrådet eller besöka deras hemsida www.bkr.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Dahllöf, kommunikationsansvarig Moderna
Tel: 073 – 626 88 86
E-post: maria.dahllof@modernaforsakringar.se

Ladda ner pressmeddelande