Vi utökar vår villa- och hemförsäkring att även gälla vid beordrad evakuering

Det brinner i skog och mark och om bränderna fortsätter ökar risken för att fler evakueringar blir nödvändiga. Vi utökar därför våra kunders hem- och villaförsäkringsvillkor till att även gälla vid beordrad evakuering.

Om du beordras att evakuera ditt hem ersätter vi merkostnader för logi. Mat ersätts inte. Om möjligt uppmuntrar vi till att i första hand bo hos vänner och släktingar.