Villaägarnas anmälan till danska Finanstilsynet avskriven

Villaägarnas Riksförbunds anmälan av Moderna Försäkringar till danska Finanstilsynet, som bl a hanterar Trygs och dess filialers tillståndsfrågor, är avskriven.

Vidare har Svenska Finansinspektionen beslutat att inte inleda någon utredning av frågan.

Det var den 28 oktober som Villaägarnas Riksförbund i ett pressmeddelande meddelade att organisationen anmält dess samarbetspartner Moderna Försäkringar till den svenska Finansinspektionen och danska Finanstilsynet samt till Konsumentverket för vilseledande marknadsföring. Bakgrunden är en kommersiell diskussion mellan Villaägarna och Moderna Försäkringar kring hur samarbetsavtalet, som upphör vid årsskiftet, ska tolkas.

Konsumentverket har nu skickat en skrivelse till Moderna Försäkringar med frågor om bolagets marknadsföring till Villaägarnas medlemmar, som Moderna Försäkringar nu ska yttra sig över. Därefter fattar Konsumentverket sitt beslut. Moderna Försäkringar anser att varje försäkringstagare har tecknat en individuell försäkring med individuella villkor och med individuella förfallodatum. Moderna Försäkringars huvudsyfte med informationen till försäkringstagarna är att värna om försäkringstagarnas intressen och att samarbetet med Villaägarnas Riksförbund avslutas under ordnade former.

Har du som kund frågor kring detta är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0200-267 000.

För frågor från media, kontakta presstalesperson Benito Guiance på 070-467 65 69.