Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

Kollision, singelolycka, djurkollision

Jag har råkat ut för en kollision med ett annat fordon, person, djur, kört av vägen eller som cyklist/gående erhållit skada med fordon försäkrat hos Moderna.