Samarbetet avslutat pga konkurs

Samarbetet har avslutats på grund av att partnern gått i konkurs. Skador inträffade efter 1a november 2022 hänvisas till Camptoo eller konkursförvaltaren.