Hembla i samarbete med Moderna Försäkringar
Hembla i samarbete med Moderna Försäkringar

Bilförsäkring - få pris

En bra bilförsäkring, helt enkelt

Som hyresgäst hos Hembla kan du teckna en förmånlig bilförsäkring hos oss på Moderna Försäkringar. Vi ger dig ett bra pris - och snabb hjälp om olyckan skulle vara framme.

Bilförsäkring för dina behov

Hos oss på Moderna Försäkringar kan du skräddarsy bilförsäkringen efter dina behov. Vi erbjuder tillägg som exempelvis hyrbil, drulle eller assistans.

Om du samlar dina försäkringar hos oss får du även upp till 20% rabatt på din försäkringspremie.

 • Trafikolycksfall och krishjälp ingår.
 • Maskinskada upp till 8 år eller 12 000 körda mil för bil som är minst halvförsäkrad.
 • Krockar du med ett djur minskar vi din självrisk med 3500 kr om din bil har helförsäkring. För de flesta innebär det 0 kr i självrisk.
Detta ingår
Trafik Halv Hel

Din bil måste enligt lag vara trafikförsäkrad. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom. Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil.

Försäkringen gäller för brand, blixtnedslag och explosion. Den gäller även för skador på elektriska kablar som orsakats av kortslutning.

Försäkringen gäller för skada på bilens rutor (vindruta, sidoruta eller bakruta). Försäkringen gäller oavsett om rutan krossats helt eller bara spruckit. Vid reparation av stenskott gäller försäkringen utan självrisk.

Försäkringen gäller vid stöld och tillgrepp.

Försäkringen ersätter maskinskada eller fel som plötsligt uppstår på vissa komponenter. Gäller inte för bilar som är äldre än åtta år eller har gått längre än 12 000 mil.

Om du behöver bärgning vid stöld, trafikolycka eller annat driftstopp (ej bränslebrist) så ersätter vi kostnaderna för detta.

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader

Ersätter skador på din egen bil vid en trafikolycka även om det är du som orsakat trafikolyckan. Försäkringen ersätter även uppsåtlig skadegörelse av tredje man och annan yttre olyckshändelse, t.ex. skada orsakad av fallande träd.

Du kan skräddarsy din bilförsäkring med någon av våra tilläggsförsäkringar:
Hyrbil, Trafikolycksfall och krishjälp, Assistans, Allrisk bil och Kombi.

För att kunna teckna en tilläggsförsäkring måste bilen vara minst halvförsäkrad.

 

 • Om din bil blir skadad och du inte kan använda den ersätter försäkringen 75% av hyrbilskostnaden i upp till 75 dagar. Väljer du att inte ta hyrbil får du istället 100 kr per dag.

  Självrisk: 25% av dygns- och kilometerkostnaden.

 • Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet och sjukhusvistelse efter trafikolycka. Det gäller alla som färdas i bilen och råkar ut för personskada.

  Självrisk: 0 kr.

 • Försäkringen ersätter kostnad för reparation på plats, eller bärgning till verkstad. Råkar du ut för driftstopp som kräver reparation på längre än en timme täcker försäkringen hyrbil i max 3 dygn.

  Självrisk: 0 kr.

 • Drulleförsäkringen kan ersätta oförutsedda händelser. Det kan bland annat vara feltankning, borttappade bilnycklar eller "åksjukeolyckor" på bilinredningen.

 • Kombitillägget innehåller både hyrbils- och assistansförsäkring. Du får dessutom halverad vagnskadesjälvrisk vid uppsåtlig skadegörelse. Om bilen har vagnskadegaranti, eller saknar vagnskadeförsäkring, ersätter vi dig istället med upp till 3 000 kr.

  Försäkringen upphör vid förnyelsen det kalenderår som bilen uppnår 15 år, räknat från första registreringsdatum.

Nedan finner du förköpsinformationen och de fullständiga villkoren för Modernas bilförsäkring. Det är viktigt att du läser igenom villkoren för skador ersätts enligt gällande villkor och det kan också hjälpa dig att välja vilken försäkring som passar just dig bäst.