• Hur gäller Gravid Förlossning?

    Försäkringen ger rätt till specialistvård i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

    Försäkringen upphör att gälla sex månader efter förlossningen men du har möjlighet att få en skada åtgärdad inom 19 månader efter förlossningen. Väljer du att avstå operationen eller av medicinska skäl inte kan opereras betalar vi ut en kontantersättning istället.

    För att få så bra vård och resultat som möjligt är det viktigt att en skada åtgärdas inom en rimlig tid efter att den har uppstått. Vi vill ge dig som kvinna god tid att läka efter förlossningen, vilket kan ta ett tag, och vår bedömning är att om skadorna behöver åtgärdas efter förlossning så är 19 månader en tid som ger god möjlighet att känna efter, läka naturligt och därefter avgöra om man behöver mer vård. Det är alltså vår tidsram för att använda sig av Gravid Förlossning.