Teckna Gravidförsäkring

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy Läs mer

Gravidförsäkring ger ett grundskydd för den gravida, barnet/barnen och pappan/partnern under graviditeten, samt beroende på vald omfattning, eventuellt även efter graviditeten. Försäkringen täcker bland annat kostnader vid eventuell krishjälp och kan ge ersättning vid dödsfall, och finns både som gratisversion samt en betalversion för ett mer omfattande skydd. Tecknar du en gravidförsäkring hos Moderna får du också den unika möjligheten att teckna en Barnförsäkring Medium redan under graviditeten utan att behöva svara på hälsofrågor.

Det här ingår för den gravidaGratisLarge

Medicinsk invaliditet

Om barnet, den gravida eller pappan/partnern drabbas av bestående nedsättning av kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet på grund av olycksfall, ersätter försäkringen. Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet uppkommer när tillståndet är bestående (tidigast efter 12 månader) och inte livshotande. Ersättningens storlek beror på hur stor invaliditetsgraden är, 1–100 %. Högsta ersättning är 500 000 kr.

Dödsfall

Om barnet, den gravida eller pappan/partnern skulle avlida betalas ett livbelopp på 25 000 kr

Krishjälp

Efter en traumatisk upplevelse, t ex om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom eller missbildning, kan den gravida, pappan eller partnern behöva träffa en psykolog. Försäkringen bekostar upp till 10 behandlingstillfällen.

Sjukhusvistelse

Om den gravida blir inskriven på sjukhus i minst 3 dagar för graviditetskomplikationer, betalar vi ut ersättning för sjukhusvistelse med 200 kr/dag från första dagen (längst till och med dagen före förlossningen.

Komplikationer vid graviditet och förlossning

Försäkringen ersätter med 3 000 kr per komplikation om den gravida drabbas av: havandeskapsförgiftning, akut kejsarsnitt, stor blodförlust (minst 2 liter) eller svåra bristningar (grad 3 – 4).

Krishjälp vid förlossningsdepression

Försäkringen ersätter upp till 5 tillfällen hos psykolog om den gravida eller pappan/partnern drabbas av förlossningsdepression.

Medicinsk invaliditet för den gravida vid förlossning

Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet på minst 5 % för den gravida som uppstått som en direkt följd av förlossningen. Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet uppkommer när tillståndet är bestående(tidigast efter 12 månader)och inte livshotande. Högsta ersättning är 200 000 kr.

Det här ingår för barnetGratisLarge

Medicinsk invaliditet

Om barnet, den gravida eller pappan/partnern drabbas av bestående nedsättning av kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet på grund av olycksfall, ersätter försäkringen. Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet uppkommer när tillståndet är bestående (tidigast efter 12 månader) och inte livshotande. Ersättningens storlek beror på hur stor invaliditetsgraden är, 1–100 %. Högsta ersättning är 500 000 kr.

Dödsfall

Om barnet, den gravida eller pappan/partnern skulle avlida betalas ett livbelopp på 25 000 kr

Medicinisk invaliditet vid sjukdom

Om barnet drabbas av bestående nedsättning av kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet på grund av sjukdom, ersätter försäkringen. Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet uppkommer när tillståndet är bestående (tidigast efter 12 månader) och inte livshotande. Ersättningens storlek beror på hur stor invaliditetsgraden är, 1–100 %. Högsta ersättning är 500 000 kr.

Ärrersättning

Får barnet ärr efter en sjukdom eller ett olycksfall som krävt läkarbehandling, lämnas ersättning.

Direkthjälp

Försäkringen ersätter 50 000 kr om barnet får: allvarligt hjärtfel (som kräver operation före 6 månaders ålder), allvarlig missbildning i bukvägg och diafragma, blindhet och allvarlig synnedsättning, CP-skada, Downs syndrom, dövhet och allvarlig hörselnedsättning, klumpfot (som kräver gipsbehandling eller operation), läpp-, käk- och gomspalt, reduktionsmissbildning, ryggmärgsbråck eller vattenskalle.

Rese- och behandlingskostnader

Om barnet utsätts för en olycka ersätter försäkringen läkekostnader (inklusive resor). Ersättning lämnas för vård inom Norden och i längst 5 år.

Sjukhusvistelse

Om ditt barn blir inskrivet på sjukhus för vård i minst 3 dagar betalar vi ut ersättning för sjukhusvistelse med 200 kr/dag. Ni får ersättning från första dagen i längst 180 dagar

Vårdersättning

Om familjen beviljas vårdbidrag från Försäkringskassan för det försäkrade barnet ger försäkringen vårdersättning. Högsta ersättning är 3 500 kr/månad (vid 100 % vårdbidrag) i längst 3 år.

Det här ingår för pappan eller partnernGratisLarge

Medicinsk invaliditet

Om barnet, den gravida eller pappan/partnern drabbas av bestående nedsättning av kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet på grund av olycksfall, ersätter försäkringen. Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet uppkommer när tillståndet är bestående (tidigast efter 12 månader) och inte livshotande. Ersättningens storlek beror på hur stor invaliditetsgraden är, 1–100 %. Högsta ersättning är 500 000 kr.

Dödsfall

Om barnet, den gravida eller pappan/partnern skulle avlida betalas ett livbelopp på 25 000 kr

Krishjälp

Efter en traumatisk upplevelse, t ex om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom eller missbildning, kan den gravida, pappan eller partnern behöva träffa en psykolog. Försäkringen bekostar upp till 10 behandlingstillfällen.

Krishjälp vid förlossningsdepression

Försäkringen ersätter upp till 5 tillfällen hos psykolog om den gravida eller pappan/partnern drabbas av förlossningsdepression.

Förköpsinformation och villkor

Om du vill teckna en försäkring är det viktigt att du läser igenom förköpsinformationen innan du bestämmer dig. Det kan även vara en god idé att spara dokumentet. Om du känner att något skydd är särskilt viktigt för dig så rekommenderar vi dig att se efter att det ingår i försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en försäkring hos oss.

Vanliga frågor och svar

 • En gravidförsäkring är en specifik försäkring du tecknar som gravid. Den är tänkt att ge ett så bra skydd som möjligt för dig och bebisen i magen om något oförutsett skulle hända.

 • Kort och gott: om du vill försäkra ditt ofödda barn är det en gravidförsäkring du ska teckna.

  Vi på Moderna Försäkringar är stolta över att kunna erbjuda dig som har en Gravid Large att teckna en Barnförsäkring Medium hos oss utan att lämna in en hälsodeklaration. Varför är det så bra att slippa det? Jo, för att sjukdomshistorik som uppges i en hälsodeklaration i värsta fall kan leda till att barnet inte får ett försäkringsskydd alls. Det kan ske om barnet föds med en sjukdom eller en skada. Barn födda med skador kan även gå miste om ett försäkringsskydd för helt andra sjukdomar och skador i framtiden än de som är medfödda som till exempel diabetes. Det är något som vi på Moderna Försäkringar vill råda bot på.

  OBS! Försäkringen kommer att undanta allt som eventuellt upptäcks innan ni skrivs ut från BB, neonatal eller hemsjukvård. Det är först dagen efter utskrivningen som sjukdelen i barnförsäkringen börjar gälla.

 • Med Gravid Large får du ett mer omfattande skydd än med Gravid Gratis.
  För mer detaljerad information kan du titta i vår tabell lite högre upp på sidan.

 • Vi brukar skicka ut erbjudande om barnförsäkring utan hälsodeklaration ungefär 3 veckor innan beräknad förlossning. 

  Gravid Gratis: Har du hunnit föda innan vecka 37 kan du tyvärr inte ta del av detta erbjudande. Grundskyddet i barnförsäkringen kan dock tecknas utan hälsodeklaration så det går alltid att teckna en barnförsäkring som omfattar både sjukdom och olycksfall, även om den försäkringen inte blir lika omfattande. 

  Gravid Large: Om du tecknat en Gravid Large och hinner föda innan vecka 37 måste du själv höra av dig till Moderna Försäkringars kundservice innan barnet är 14 dagar gammalt för att teckna en barnförsäkring utan krav på hälsodeklaration. 

   

 • Båda försäkringarna gäller helt utan självrisk.

 • Gravid Gratis: försäkringen börjar gälla dagen efter den dag du tecknade försäkringen, men tidigast i graviditetsvecka 22.
  Gravid Large: försäkringen börjar gälla dagen efter den dag du betalat premien, men tidigast i graviditetsvecka 22. Barnets sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från förlossningen.

  Båda försäkringarna upphör automatiskt på barnets 6-månadersdag. 

  Bra att veta: Både Gravid Gratis och Gravid Large kan tecknas när som helst under graviditeten och utan hälsokrav.

  Läs mer om vår gravidförsäkring och ta del av vanliga frågor och svar kring graviditeter och barn på vår särskilda barnsajt här.

Försäkringsinformation

Modernas Gravidförsäkring kan tecknas i två olika omfattningar, Gratis eller Large. Med Modernas Gravidförsäkring Gratis får du ett kostnadsfritt grundskydd. Välj Gravidförsäkring Large för att få ett bättre och mer komplett skydd. I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din gravidförsäkring. I förköpsinformationen finner du en sammanfattning av den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker och vilket försäkringsvillkor som gäller för just din försäkring.

 • Försäkringen gäller helt utan självrisk. 

 • Gravidförsäkring Gratis börjar gälla dagen efter den dag du tecknade försäkringen men tidigast i graviditetsvecka 22. Gravidförsäkring Large börjar gälla dagen efter den dag du betalar premien, men tidigast i graviditetsvecka 22. Barnets sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från förlossningen. Försäkringen upphör automatiskt på barnets 6-månadersdag. Både Gravidförsäkring Gratis och Gravidförsäkring Large kan tecknas när som helst under graviditeten och utan hälsokrav.