Klara, färdiga försäkra det viktigaste du har!

Barnförsäkring - en av de bästa enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå

Modernas Barnförsäkring Large är utsedd till en av Sveriges bästa när Konsumenternas Försäkringsbyrå jämförde Sveriges alla barnförsäkringar i februari 2020. Försäkringen gäller dygnet runt och helt utan självrisk. Modernas Barnförsäkring ger ett omfattande försäkringsskydd vid olycksfall och för de allra flesta sjukdomar.

Teckna nu och få 500 kr i rabatt på första årets premie.