Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Kan alla teckna en barnförsäkring?

    Hos oss kan alla under 18 år och bosatta samt folkbokförda i Sverige teckna en barnförsäkring och alla har rätt till vårt grundskydd som innehåller både ersättning för sjukdom och olycksfall. Däremot rekommenderar vi alla föräldrar att ansöka om Barnförsäkring Medium eller Barnförsäkring Large för att ditt barn ska få ett mer omfattande skydd både för olycksfall och sjukdomar.