Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Kan jag flytta barnförsäkringen till ett annat bolag?

    En hemförsäkring saknar ett fullgott skydd för sjukdom och olycksfall. I vissa hemförsäkringar finns ett olycksfallstillägg men med en mycket begränsad ersättning.