• Varför behöver man en barnförsäkring?

    För att ditt barn ska ha möjlighet att få ersättning när olyckor och sjukdomar uppstår. Det är vanligare att barn drabbas av sjukdom än av olycksfall. En barnförsäkring täcker de flesta sjukdomar.

    Det är vanligt att tro att vi får ersättning (har ett skydd) via samhället, skola och förskola men många kommuner erbjuder bara ett olycksfallsskydd som gäller när barnet är i skolan samt till och från. Barn som inte ingår i förskoleverksamheten är helt oförsäkrade.

    En barnförsäkring är ett viktigt komplement till samhällsskyddet eftersom den har ett omfattande skydd även för sjukdomar.

    En viktig ersättning i barnförsäkringen är om ditt barn skulle få en bestående skada eller om ditt barn skulle bli så pass sjukt att de inte kan arbeta i vuxenålder och att du som förälder behöver vårda ditt barn (vid beviljat vårdbidrag).