Pga. underhållsarbete under helgen är e-postutskick av försäkringshandlingar fördröjda. Dessa skickas därför ut först på måndag.

  • Elkontakter

    Om du har småbarn - använd petskydd i kontakterna och se till att du har en jordfelsbrytare.