Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Ett nytt liv väntar

Vilken spännande period i livet du befinner dig i! Vi vet att det är mycket att tänka på i början av en graviditet  - så låt oss göra det vi kan bäst - försäkra ditt nya liv!

Om du tecknar en Gravidförsäkring Large från den 20 mars 2018 och framåt erbjuds du att dra av premien på 1395 kr som en rabatt på din barnförsäkring under det första året. Erbjudandet gäller under förutsättning att du tecknar barnförsäkringen hos oss senast 14 dagar efter födseln.  

Har du en Gravidförsäkring Gratis idag och vill ändra den till en Gravidförsäkring Large kan du göra det genom att ringa vår kundservice på 010-219 10 80.

Vår gravidförsäkring

Den ger ett grundskydd för den gravida, barnet/barnen och pappan/partnern under graviditeten, samt beroende på vald omfattning, eventuellt även efter graviditeten. Försäkringen täcker bland annat kostnader vid eventuell krishjälp och kan ge ersättning vid dödsfall, och finns både som gratisversion samt en betalversion för ett mer omfattande skydd. Tecknar du en gravidförsäkring hos oss får du också den unika möjligheten att teckna en Barnförsäkring Medium redan under graviditeten utan att behöva svara på hälsofrågor.

Tre fördelar med vår Gravidförsäkring Large

 •  Försäkringen kan övergå i en Barnförsäkring Medium utan hälsodeklaration
 •  Det enda försäkringsbolaget som kan lämna ersättning för den gravida vid bestående skador (så kallad medicinsk invaliditet) som uppkommit i samband med förlossning
 • Ersättning om barnet föds med vissa allvarliga sjukdomar som t ex allvarligt hjärtfel, Downs syndrom och Cerebral Pares.

Vanliga frågor & svar om gravidförsäkring

 • Många av de ersättningar som du kan få från en gravidförsäkring kan du inte få från någon annan försäkring. Den ger exempelvis ersättning vid medicinsk invaliditet vid olycksfall samt krishjälp om något skulle hända. 

 • Vi vill att det ska vara lätt för dig som blivande förälder att känna dig trygg. Om du vill försäkra ditt ofödda barn – är det en gravidförsäkring du ska teckna. En gravidförsäkring kan ge ersättning både till barnet, den gravida och/eller pappan/partnern.

  En Gravidförsäkring Large kan ge ersättning vid exempelvis kejsarsnitt, allvarliga bristningar, sjukhusvistelse samt om barnet föds med någon allvarlig skada eller sjukdom.

  Vi erbjuder två varianter av gravidförsäkring men unikt för dem båda är att de innehåller möjligheten att teckna en barnförsäkring utan hälsoprövning.

  När du tecknar en barnförsäkring så vill försäkringsbolagen normalt få en sjukdomshistorik på barnet genom att föräldrarna fyller i en hälsodeklaration. Sjukdomshistorik kan i värsta fall leda till att barnet inte får ett försäkringsskydd alls, t ex om barnet föds med en sjukdom eller en skada. Dessa barn kan även gå miste om ett försäkringsskydd för helt andra sjukdomar och skador i framtiden än de som är medfödda som t.ex. diabetes. Just det faktum att för tidigt födda barn och barn med medfödda sjukdomar oftast även undantas försäkringsskydd för helt andra sjukdomar eller skador än de medfödda är något som vi på Moderna vill råda bot på. Därför erbjuder vi nu föräldrarna att teckna en Barnförsäkring Medium innan barnet är fött, utan att fylla i en hälsodeklaration för barnet. Även om du slipper fylla i en hälsodeklaration för ditt barn kommer försäkringen att undanta allt som upptäcks innan ni skrivs ut från BB, neonatal eller hemsjukvård. Det är först dagen efter utskrivningen som sjukdelen i barnförsäkringen börjar gälla.

 • Du kan teckna gravidförsäkringen när som helst under graviditeten, men den börjar att gälla tidigast i v.22.

  • Gratisvarianten börjar gälla dagen efter den dag du tecknar försäkringen.
  • Large börjar gälla dagen efter den du betalat premien

  En anledning till att teckna Gravidförsäkring Large i ett så tidigt skede som möjligt är för att den kan ge ersättning för vissa sjukdomar som upptäcks hos barnet redan innan graviditetsvecka 22. Under förutsättning att försäkringen betalats dagen före sjukdomen upptäcktes. 

 • Alla som vårdas inom sjukvården skyddas genom patientförsäkringen. Den lämnar ersättning för fysiska och psykiska skador som uppkommit i sjukvården som varit undvikbara. Ersättningen beräknas enligt skadeståndsrättsliga grunder, vilket innebär att samma ersättning lämnas som om ärendet skulle ha prövats i allmän domstol. Patienter söker själv ersättning genom Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF). Alla som anmäler vårdskador får dock inte ersättning. I snitt godkänns 40 procent av alla ansökningar och ersättning lämnas till exempel inte för medicinsk invaliditet som är ersättningsbart i Gravidförsäkringen (källa – försäkringsmedicin)

 • Vi rekommenderar att teckna Gravidförsäkring Large som ger ett omfattande skydd för den gravida, pappa/partner och barnet.

  När du tecknar en Gravidförsäkring Large erbjuds du att dra av premien på 1395 kr som en rabatt på din barnförsäkring under det första året. Erbjudandet gäller under förutsättning att du tecknar barnförsäkringen hos oss senast 14 dagar efter födseln.

  Läs mer här om vad respektive produkt innehåller.

 • Erbjudandet om barnförsäkring utan hälsodeklaration skickas ut ca tre veckor innan beräknad födsel.

  Om du har tecknat en Gravidförsäkring Gratis och redan har hunnit föda innan vecka 37 kan du tyvärr inte ta del av detta erbjudande. Grundskyddet i barnförsäkringen kan dock tecknas utan hälsodeklaration så det går alltid att teckna en barnförsäkring som omfattar både sjukdom och olycksfall (även om denna försäkring inte är lika omfattande).

  Om du har tecknat en Gravidförsäkring Large och föder före graviditetsvecka 37 måste du själv höra av dig till Moderna Försäkringars kundservice innan barnet är 14 dagar gammalt för att kunna teckna en barnförsäkring utan att behöva fylla i en hälsodeklaration.

 • Om du tecknar vår Gravidförsäkring Large erbjuds du dra av premien på 1395 kr som en rabatt på din barnförsäkring under det första året. Erbjudandet om att teckna barnförsäkringen kommer att skickas hem till dig under graviditeten i v.37. I erbjudandet ligger även en faktura med. För att få tillgång till rabatten från gravidförsäkringen behöver fakturan vara betald senast 14 dagar efter födseln. Om du inte har fått ett erbjudande i v.37 - kontakta kundservice så får du hjälp att teckna en barnförsäkring.