16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

  • Täcker inte sjukvården skador som uppstår med förlossningen?

    Alla som vårdas inom sjukvården skyddas genom patientförsäkringen. Den lämnar ersättning för fysiska och psykiska skador som uppkommit i sjukvården som varit undvikbara. Ersättningen beräknas enligt skadeståndsrättsliga grunder, vilket innebär att samma ersättning lämnas som om ärendet skulle ha prövats i allmän domstol. Patienter söker själv ersättning genom Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF). Alla som anmäler vårdskador får dock inte ersättning. I snitt godkänns 40 procent av alla ansökningar och ersättning lämnas till exempel inte för medicinsk invaliditet som är ersättningsbart i Gravidförsäkringen (källa – försäkringsmedicin)