Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

Broschyr

Läs mer och skriv ut Moderna Försäkringars broschyr.

Läs mer här