Bilförsäkring

Integritetspolicy

Med Modernas bilförsäkring kan du välja en försäkring som passar just dina behov. Du får en prisvärd bilförsäkring och du kan själv välja vad du vill att försäkringen ska omfatta. Försäkrar du både hem och bil hos oss får du 10 % rabatt på vår bilförsäkring. 

Det här ingår i din bilförsäkring Trafik Halv Hel

Trafikförsäkring

Din bil måste enligt lag vara trafikförsäkrad. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom. Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil.

Brand

Kan ersätta skador orsakade av brand som kan uppstå genom exempelvis kortslutning.

Glas

Försäkringen gäller för skada på bilens rutor (vindruta, sidoruta eller bakruta). Försäkringen gäller oavsett om rutan krossats helt eller bara spruckit.

Stöld

Försäkringen ersätter stöld och tillgrepp.

Maskinskada

Försäkringen ersätter maskinskada eller fel som plötsligt uppstår på vissa komponenter. Gäller inte för bilar som är äldre än åtta år eller har gått längre än 10 000 mil.

Räddning

Om du behöver bärgning vid stöld, trafikolycka eller annat driftstopp (ej bränslebrist) så ersätter vi de kostnaderna.

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader

Vagnskada

Ersätter skador på din egen bil vid en trafikolycka även om det är du som orsakat trafikolyckan. Försäkringen ersätter även annan yttre olyckshändelse t.ex. dikeskörning och uppsåtlig skadegörelse av någon annan.

Tilläggsförsäkring

Vår bilförsäkring ger ett heltäckande skydd för livet med bilen. Du kan själv välja vilka tilläggsförsäkringar du vill ha.

 • Om din bil behöver repareras eller inte kan användas på grund av en skada så ersätter vi kostnaderna för hyrbil med 75%. Om du inte vill ha en hyrbil så ersätter vi dig med 100 kr om dagen. Ersättningen lämnas i högst 60 dagar.

  Självrisk: 25% av dygns- och kilometerkostnaden.

 • Om du eller någon annan som färdas i den försäkrade bilen blir skadad på grund av trafiken så ersätter vi dig för eventuella sjukhus- eller behandlingskostnader.

  Självrisk: 0 kr

 • Vi ersätter kostnader för t.ex. hjulbyte vid punktering samt hyrbil i max 3 dygn vid driftstopp där reparationen varar längre än en timme.

  Självrisk: 0 kr

 • En "Drulleförsäkring" som kan ersätta plötsliga oförutsedda händelser som exempelvis feltankning, borttappade bilnycklar eller om kaffe spills på inredningen.

 • Omfattar både hyrbils- och assistansförsäkring. Dessutom ger Kombi dig 50 % självriskreduktion vid uppsåtlig skadegörelse orsakad av tredje man. Har bilen vagnskadegaranti ersätts du med upp till 3 000 kr av vagnskadegarantisjälvrisken. Om bilen inte har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätts du med upp till 3 000 kr. Försäkringen upphör vid förnyelsen det kalenderår som bilen uppnår 15 år, räknat från första registreringsdatum.

Försäkringsinformation

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din bilförsäkring. I förköpsinformationen finner du en sammanfattning av den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker och vilket försäkringsvillkor som gäller för just din försäkring.

 • Skillnaden mellan trafik-, halv-, och helförsäkring är hur omfattande försäkring är. En trafikförsäkring ersätter skador på personer och andras fordon och är obligatorisk att ha på en bil som körs i trafiken. I en halvförsäkring ingår trafikförsäkringen samt ett utökad skydd som kallas för delkasko. Det innebär att du kan få ersättning vid stöld, brandskador, glasskador, och maskinskador. Du får även räddningshjälp och rättskydd om du skulle råka ut för en tvist. En helförsäkring inkluderar såväl trafikförsäkring som delkasko (halvförsäkring) och den ersätter dessutom vagnskador - vilket innebär att skador på din egna bil ersätts vid t.ex.  kollision, vältning eller skadegörelse.

  Har du en bil som är yngre än tre år kan du ha en gällande vagnskadegaranti som biltillverkarna brukar erbjuda när du köper en ny bil. Vagnskadegarantin täcker i stort sett samma skador som vår helförsäkring och då räcker det med att du tecknar en halvförsäkring.

 • Om du ställer av din bil hos Transportstyrelsen så ändras din bilförsäkring till en avställningsförsäkring, eller garageförsäkring, under tiden som bilen inte används. En avställningsförsäkring gäller med samma omfattning som din vanliga försäkring men med en del begränsningar. Eftersom att du inte kör bilen så ingår inte trafik-, räddning-, eller maskinförsäkring. Eftersom att bilen är avställd bör du inte köra den och därmed gäller inte försäkringen om bilen brukas eller är med i en trafikolycka. Dock täcker försäkringen brandskador, glasskador eller stöldskador som skulle kunna ske under tiden bilen inte används. Försäkringspremien blir självklart billigare under tiden som bilen är avställd, dock måste du komma ihåg att teckna trafikförsäkring så fort du ställer på bilen igen.

 • Självrisken beror på vilket försäkringsbelopp du angett och vilken omfattning av försäkring som du har. Generellt så gäller 2 000 kr i självrisk vid skada om du har Trafikförsäkring. Om du har en Halvförsäkring gäller 1 500 kr i självrisk vid brandskada, stöldskada, maskinskada eller räddningsskada. Om din ruta går sönder så får du betala 35% av reparationskostnaden och om du behöver rättsskydd så betalar du 20%. Självrisken kan ändras beroende på omständigheter och beroende på hur gammal din bil är. Du betalar ingenting i självrisk när ett stenskott ska repareras eller om du krockar med ett djur.

Avtal och förköpsinformation

Du kan läsa mer om våra försäkringar i Förköpsinformationen, de aktuella villkoren samt de äldre villkoren. Du kan också få mer information och teckna försäkringen genom att ringa Moderna Försäkringars kundservice på 0200-259 259. För äldre villkor läs mer här.