Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Bilförsäkring

Allt om personuppgifter och automatiska beslut. Läs mer

Med Modernas bilförsäkring kan du välja en försäkring som passar just dina behov. Du får en prisvärd bilförsäkring och du kan själv välja vad du vill att försäkringen ska omfatta. Försäkrar du både hem och bil hos oss får du 10 % rabatt på vår bilförsäkring. 

Det här ingår i din bilförsäkring  Trafik  Halv  Hel

Trafikförsäkring

Din bil måste enligt lag vara trafikförsäkrad. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom. Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil.

Brand

Försäkringen gäller för brand, blixtnedslag och explosion. Den gäller även för skador på elektriska kablar som orsakats av kortslutning.

Glas

Försäkringen gäller för skada på bilens rutor (vindruta, sidoruta eller bakruta). Försäkringen gäller oavsett om rutan krossats helt eller bara spruckit. Vid reparation av stenskott gäller försäkringen utan självrisk.

Stöld

Försäkringen gäller vid stöld och tillgrepp.

Maskinskada

Försäkringen ersätter maskinskada eller fel som plötsligt uppstår på vissa komponenter. Gäller inte för bilar som är äldre än åtta år eller har gått längre än 12 000 mil.

Räddning

Om du behöver bärgning vid stöld, trafikolycka eller annat driftstopp (ej bränslebrist) så ersätter vi kostnaderna för detta.

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader

Vagnskada

Ersätter skador på din egen bil vid en trafikolycka även om det är du som orsakat trafikolyckan. Försäkringen ersätter även uppsåtlig skadegörelse av tredje man och annan yttre olyckshändelse, t.ex. skada orsakad av fallande träd.

Tilläggsförsäkring

Vår bilförsäkring ger ett heltäckande skydd för livet med bilen. Du kan själv välja vilka tilläggsförsäkringar du vill ha.

 • Om din bil behöver repareras eller inte kan användas på grund av en skada så ersätter vi kostnaderna för hyrbil med 75%. Om du inte vill ha en hyrbil så ersätter vi dig med 100 kr om dagen. Ersättningen lämnas i högst 60 dagar.

  Självrisk: 25% av dygns- och kilometerkostnaden.

 • Om du eller någon annan som färdas i den försäkrade bilen råkar ut för personskada vid trafikolycka ersätts eventuella behandlingskostnader och sjukhusvistelse.

  Självrisk: 0 kr

 • Vi ersätter kostnader för t.ex. hjulbyte vid punktering samt hyrbil i max 3 dygn vid driftstopp där reparationen varar längre än en timme.

  Självrisk: 0 kr

 • En "Drulleförsäkring" som kan ersätta plötsliga oförutsedda händelser som exempelvis feltankning, borttappade bilnycklar eller om kaffe spills på inredningen.

 • Omfattar både hyrbils- och assistansförsäkring. Dessutom ger Kombi dig 50 % självriskreduktion vid uppsåtlig skadegörelse orsakad av tredje man. Har bilen vagnskadegaranti ersätts du med upp till 3 000 kr av vagnskadegarantisjälvrisken. Om bilen inte har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätts du med upp till 3 000 kr. Försäkringen upphör vid förnyelsen det kalenderår som bilen uppnår 15 år, räknat från första registreringsdatum.

Försäkringsinformation

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din bilförsäkring. I förköpsinformationen finner du en sammanfattning av den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker och vilket försäkringsvillkor som gäller för just din försäkring.

 • Skillnaden mellan trafik-, halv-, och helförsäkring är hur omfattande försäkring är. En trafikförsäkring ersätter skador på personer och andras egendom och är obligatorisk att ha på en bil som körs i trafiken. I en halvförsäkring ingår trafikförsäkring samt ett utökad skydd som kallas för delkasko. Det innebär att du kan få ersättning vid stöld, brandskada, glasskada, samt maskinskada. Du får även räddningshjälp och rättskydd om du skulle råka ut för en tvist. En helförsäkring inkluderar såväl trafikförsäkring som delkasko (halvförsäkring) och den ersätter dessutom vagnskada - vilket innebär att skador på din egen bil ersätts vid t.ex.  kollision eller skadegörelse.

  Har du en bil som är yngre än tre år kan du ha en gällande vagnskadegaranti som biltillverkarna brukar erbjuda när du köper en ny bil. Vagnskadegarantin ersätter ofta i stort sett samma skador som momentet vagnskada i vår helförsäkring och då räcker det att du tecknar en halvförsäkring hos oss.

 • Om du inte ska använda din bil kan du ställa av den hos Transportstyrelsen. Du behöver inte betala fordonsskatt eller trafikförsäkring för en avställd bil. Risken för andra skador på bilen upphör dock inte för att du ställer av bilen och inte brukar den. Därför ändras din bilförsäkring hos oss till en avställningsförsäkring om du har bilen halv- eller helförsäkrad när du ställer av den. En avställningsförsäkring gäller med samma omfattning som din vanliga försäkring men med en del begränsningar. Eftersom du i regel inte får köra bilen när den är avställd så ingår inte trafik-, räddnings-, eller maskinförsäkring. När du ställer av bilen kan du få tillbaka pengar för både försäkring och fordonsskatt beroende på när du ställer av den. Om du sedan ställer på bilen (i trafik) ändras försäkringen automatiskt tillbaka till samma omfattning som gällde innan du ställde av bilen. Om du har avställningsförsäkring hos oss, men inte haft bilen trafikförsäkrad hos oss innan avställning, ber vi dig kontakta oss när du ska ställa på bilen. Avställningsförsäkring är detsamma som garageförsäkring.

 • Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala. Vilken självrisk du betalar beror på vilken skada som har inträffat. För vissa skador gäller en grundsjälvrisk och för andra skador baseras självrisken på skadekostnaden. Grundsjälvrisk vid trafikskada är 1000 kr. Om du har en halvförsäkring gäller 1 500 kr i självrisk vid brandskada, stöldskada eller räddningsskada. Vid ersättningsbar maskinskada beror självrisken på hur långt bilen körts. Vid glasskador är självrisken 0 kr vid reparation och 2 000 kr vid utbyte. Grundsjälvrisk för vagnskada är valbar, 3500 kr eller 7000 kr. Vid krock med djur gäller försäkringen utan självrisk. I vissa situationer gäller försäkringen med särskild självrisk, se ditt försäkringsbrev och villkor. 

Avtal och förköpsinformation

För att veta att allt du behöver ingår, är det bra att läsa igenom informationen nedan. Exempelvis hittar du viktig information om försäkringen, och vad du som kund ska tänka på, i förköpsinformationen och villkoren.