• När ska jag teckna försäkringen?

    Försäkringen kan tecknas när som helst under graviditeten men börjar gälla först dagen efter den är betald. Den måste alltså vara betald senast dagen innan förlossningen.