Coronaviruset: Så gäller din försäkring

DIF i samarbete med Moderna Försäkringar
DIF i samarbete med Moderna Försäkringar

Få ett prisförslag på vår personförsäkring

Samla dina försäkringar och få upp till 20% rabatt!

Ibland finns det bara vinnare. Som när man kan teckna förmånliga och trygga försäkringar, och samtidigt aktivt stödja sitt lag. När du som djurgårdare väljer Moderna Försäkringar får du nämligen inte bara topprankade försäkringar – vi ger upp till 10 % av premiebeloppet direkt till Djurgården Fotboll, varje år! Och inte nog med det. När du samlar dina försäkringar hos oss ger vi dig upp till 20 % rabatt.

Vill du ha personlig hjälp med din försäkring? Ring Modernas kundservice på 0200 - 293 293 och uppge att du stödjer Djurgården!

Personförsäkring

Teckna vår personförsäkring så får du en prisvärd försäkring som ger dig ett brett skydd och ekonomisk trygghet om något allvarligt händer, till exempel att du drabbas av allvarlig sjukdom eller om ett olycksfall förändrar din vardag dramatiskt. Försäkringen gäller alltid helt utan självrisk och dygnet runt. Modernas personförsäkring är en personförsäkring som du kan behålla livet ut. Du kan få upp till 20 % rabatt om du samlar dina försäkringar hos oss.

  Olycksfall Medium Large

Medicinsk invaliditet

Om du får en bestående nedsättning av kroppsfunktion på grund av olycksfallsskada eller sjukdom utbetalas ersättning i förhållande till den så kallade invaliditetsgraden, det vill säga funktionsnedsättningens storlek. Vid medicinsk invaliditet på mer än 20 % utbetalas en tilläggsersättning.

Ärrersättning

Försäkringen ersätter för ärr till följd av ersättningsbar olycksfallsskada. För att ersättning ska kunna lämnas krävs det att skadan är så allvarlig att läkarbehandling på sjukhus/vårdcentral krävts.

Tandskada

Försäkringen ersätter för tandskada till följd av ersättningsbar olycksfallsskada. För att ersättning ska kunna lämnas krävs det att skadan är så allvarlig att tandläkarbehandling krävts.

Direkthjälp vid brännskada

Om du drabbas av en allvarlig brännskada (minst 30 % av andra graden) betalar vi ut en engångssumma på 50 000 kr.

Rese- och behandlingskostnader vid olycksfall

Vid ett olycksfall kan kostnader uppstå för vård och behandling av läkare eller tandläkare. Dessutom krävs ofta resor i samband med behandlingen. Inom tre år från olycksfallet och för tandskador i max 5 år lämnar försäkringen ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader inom Norden – helt utan självrisk.

Sjukhusvistelse

Försäkringen lämnar ersättning vid sjukhusvistelse om du är inskriven över natten på sjukhus för vård/behandling av ersättningsbar olycksfallsskada, ersättningsbar sjukdom eller i samband med förlossning. Ersättning lämnas med 150 kr/dygn i längst 1 år.

Kläder, glasögon eller hjälm

Om ett olycksfall är så allvarligt att läkarbehandling krävts på sjukhus/vårdcentral kan ersättning lämnas för kläder, hjälm, klocka, glasögon m m som skadats eller förlorats vid olycksfallet.

Händelseförsäkring

Om du drabbas av en allvarlig fraktur som måste opereras kan en ersättning på 1000 kronor lämnas.

Dödsfall vid olycksfall

Vid dödsfall så betalas ett engångsbelopp ut på 50 000 kr.

Direkthjälp vid sjukdom

Om du drabbas av vissa allvarliga sjukdomar så betalar vi ut en engångssumma på 50 000 kr. Diagnoserna anges i försäkringsvillkoret och exempel är malign tumör, MS, hjärtinfarkt och stroke.

Engångskostnader och rehabilitering

Kostnader för rehabilitering (tekniska hjälpmedel) eller anpassning av bostaden till följd av ersättningsbar olycksfallsskada ersätts av försäkringen. 

Sjuk-och olycksfallshjälpen

Försäkringen lämnar ersättning vid ersättningsbar olycksfallsskada eller ersättningsbar sjukdom som medför sjukskrivning under minst 30 dagar i följd. Ersättning lämnas som ett engångsbelopp på 3 000 kr.

Ekonomisk invaliditet

Försäkringen kan även ge ersättning om du skadar dig så illa eller blir så svårt sjukt att du i framtiden förlorar arbetsförmågan med minst 50 %, så kallad ekonomisk invaliditet.

*Observera att Sjuk- och Olycksfall Medium respektive Sjuk- och Olycksfall Large även omfattar skador som uppkommit på grund av sjukdom.

 • Personförsäkringen gäller helt utan självrisker.

 • Om du vill inkludera en sjukförsäkring i din personförsäkring, krävs det att du skickar in din hälsodeklaration till oss. När du tecknar personförsäkringen ska du lämna en hälsodeklaration med uppgifter om ditt hälsotillstånd.

 • Vår personförsäkring för vuxna kan omfatta sjukdom, olycksfall och dödsfall och kan tecknas i tre olika paket, Olycksfallsförsäkring, Sjuk- och Olycksfall Medium samt Sjuk- och Olycksfall Large.

  Modernas olycksfallsförsäkring: En olycksfallsförsäkring täcker eventuella kostnader vid skador på grund av olycksfall och kan ge ersättning om du får en bestående nedsättning av kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet. Ofta har man en olycksfallsförsäkring via arbetsgivaren eller facket, men den är sällan tillräcklig. Oftast gäller olycksfallsförsäkringen bara under arbetstid och på väg till och från jobbet. Du kan därför behöva komplettera det skydd som arbetsgivaren och samhället ger.

  Modernas personförsäkring Medium är en sjuk-och olycksfallsförsäkring vilket innebär att du utöver ersättning vid olycksfall, även får skattefri ersättning om du drabbas av vissa sjukdomar. Försäkringen täcker medicinsk invaliditet och du får även en engångsutbetalning om du drabbas av cancer, hjärtinfarkt eller stroke.

  Modernas personförsäkring Large är vår mest omfattande personförsäkring. Försäkringen ger dig skattefri ekonomisk ersättning vid medicinsk- och ekonomisk invaliditet. Ekonomisk invaliditet betyder att du får ersättning för inkomstförlust på grund av den arbetsoförmåga skadan medfört. Försäkringen gäller vid olycksfall och för vissa namngivna sjukdomar

  Moderna Försäkringar personförsäkring kan tecknas i tre olika omfattningar och med följande försäkringsbelopp:
  600 000:-
  900 000:-
  1 200 000:-
  1 500 000:-

Om du vill teckna en försäkring är det viktigt att du läser igenom förköpsinformationen innan du bestämmer dig. Det kan även vara en god idé att spara dokumentet. Om du känner att något skydd är särskilt viktigt för dig så rekommenderar vi dig att se efter att det ingår i försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en försäkring hos oss.

 • För att teckna Modernas Personförsäkring Medium eller Large krävs det att du lämnar in en hälsodeklaration. När du tecknar personförsäkringen ska du lämna en hälsodeklaration med uppgifter om ditt hälsotillstånd. Detta är för att din försäkring bygger på att flera personer hjälps åt att ersätta den som drabbas av en sjukdom eller skada. För att dela den tryggheten betalar du en premie. Storleken på premien och vilken försäkring vi kan erbjuda beror på din hälsa. Därför ber vi dig fylla i en hälsodeklaration, för att kunna ge dig det bästa skyddet vi kan ge. Om du inte klarar en hälsodeklaration kan du behålla din olycksfallsförsäkring.

 • Personförsäkring Large: Är du mellan 18-54 år och bosatt i Sverige kan du köpa personförsäkringen Sjuk- och Olycksfall Large hos oss. Du väljer själv försäkringsbeloppet. Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen till och med den dag du fyller 55 år. När du fyller 55 år övergår försäkringen till en personförsäkring Sjuk- och Olycksfall Medium.

  Personförsäkring Medium: Är du mellan 18-54 år och bosatt i Sverige kan du köpa Sjuk- och Olycksfall Medium hos oss. Du väljer själv försäkringsbeloppet. Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen till och med den dag du fyller 65 år. När du fyller 65 år övergår försäkringen till en Olycksfallsförsäkring.

  Olycksfallsförsäkring: Är du äldre än 18 år och bosatt i Sverige kan du köpa olycksfallsförsäkring hos oss. Du väljer själv försäkringsbeloppet. Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen och livet ut.

 • En olycksfallsförsäkring täcker bara olycksfallsskador. En sjuk- och olycksfallsförsäkring täcker skador som orsakats av olycka men täcker också skador relaterade till sjukdomar

 • Försäkringen gäller i Norden samt i högst 24 månader i resten av världen. För mer information – se försäkringsvillkoren. Vid vistelse utanför Norden ersätts inte kostnader för tandskada, kläder och glasögon m m samt rese- och behandlingskostnader.

 • Försäkringen gäller dygnet runt och ersätter olycksfall och sjukdomar som inträffar under försäkringstiden. Din arbetsgivare, skola eller universitet ersätter skador som sker på din arbetsplats men vi skyddar dig även då.

 • Våra personförsäkringar gäller alltid utan självrisk och dessutom dygnet runt

 • Nej, däremot måste du ha fyllt 18 för att kunna teckna vår olycksfallsförsäkring som sen gäller den livet ut

 • Försäkringen gäller med samma villkor inom Norden. Då vi har olika produkter skiljer sig skyddet utanför Norden, se era villkor för att säkerställa hur just din försäkring gäller.

 • För att kunna teckna en barnförsäkring krävs det att barnet ej fyllt 18 år, har ett svenskt personnummer samt är bosatt och folkbokförd i Sverige. För utlandsfödda barn krävs det att barnet har varit bosatt och folkbokförd i Sverige under minst ett år samt har ett svenskt personnummer.

 • Vår gravidförsäkring kan tecknas när som helst under graviditeten. Tecknar du en Gravid Large är kravet att betalningen ska vara oss tillhanda för att den ska vara gällande fullt ut. Tills pengarna är oss tillhanda är det gravid gratis som är gällande.