Ellos i samarbete med Moderna Försäkringar
Ellos i samarbete med Moderna Försäkringar

Få ett prisförslag på vår bilförsäkring

Med en bra bilförsäkring kan du känna dig trygg i vetskapen om att hjälpen alltid är nära till hands om något skulle hända. Tecknar du en hel- eller halvförsäkring hos Moderna via Ellos ingår dessutom skyddet Trafikolycksfall och krishjälp.

Som Ellos-kund får du alltid rabatt på bilförsäkringen hos Moderna – och upp till 20% om du samlar dina försäkringar

För dig som är kund hos Ellos:

 • Trafikolycksfall och krishjälp ingår
 • Om din bil går sönder väljer du själv verkstad
 • Du betalar ingen självrisk om du kolliderar med djur.

Tre nivåer av skydd

Du kan välja att teckna en trafikförsäkring som ersätter skador på personer och andras fordon, en halvförsäkring som utöver trafikförsäkring innehåller bland annat glas-, stöld- och maskinskadeförsäkring eller en helförsäkring som innehåller både trafik- och halvförsäkring, samt att den ersätter skador på din egen bil.

Detta ingår
Trafik Halv Hel

Din bil måste enligt lag vara trafikförsäkrad. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom. Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil.

Bilförsäkringen täcker skador till följd av brand, blixtnedslag och explosion. Den täcker även skada på elektriska kablar genom kortslutning.

Bilförsäkringen ersätter krossad och spräckt vindruta, sidorutor och bakruta. Får du ett stenskott som går att laga, ersätter bilförsäkringen det utan självrisk.

Bilförsäkringen täcker stöld och tillgrepp.

Bilförsäkringen ersätter maskinskada eller fel som plötsligt uppstår på vissa komponenter. OBS! Gäller inte för bilar som är äldre än åtta år, eller har gått längre än 12 000 mil.

Bilförsäkringen ersätter kostnader för bärgning vid stöld, trafikolycka eller annat driftstopp. Den ersätter dock inte driftstopp vid bränslebrist.

Om du hamnar i en rättslig tvist som gäller din försäkrade bil kan bilförsäkringen täcka eventuella advokat- och rättegångskostnader.

Bilförsäkringen täcker skador på din bil till följd av trafikolycka. Det gäller även om det är du själv som orsakat olyckan. Den täcker även annan yttre olyckshändelse eller uppsåtlig skadegörelse.

Du kan skräddarsy din bilförsäkring med någon av våra tilläggsförsäkringar:
Hyrbil, Trafikolycksfall och krishjälp, Assistans, Allrisk bil och Kombi.

För att kunna teckna en tilläggsförsäkring måste bilen vara minst halvförsäkrad.

 

 • Om din bil blir skadad och du inte kan använda den ersätter försäkringen 75% av hyrbilskostnaden i upp till 75 dagar. Väljer du att inte ta hyrbil får du istället 100 kr per dag.

  Självrisk: 25% av dygns- och kilometerkostnaden.

 • Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet och sjukhusvistelse efter trafikolycka. Det gäller alla som färdas i bilen och råkar ut för personskada.

  Självrisk: 0 kr.

 • Försäkringen ersätter kostnad för reparation på plats, eller bärgning till verkstad. Råkar du ut för driftstopp som kräver reparation på längre än en timme täcker försäkringen hyrbil i max 3 dygn.

  Självrisk: 0 kr.

 • Drulleförsäkringen kan ersätta oförutsedda händelser. Det kan bland annat vara feltankning, borttappade bilnycklar eller "åksjukeolyckor" på bilinredningen.

 • Kombitillägget innehåller både hyrbils- och assistansförsäkring. Du får dessutom halverad vagnskadesjälvrisk vid uppsåtlig skadegörelse. Om bilen har vagnskadegaranti, eller saknar vagnskadeförsäkring, ersätter vi dig istället med upp till 3 000 kr.

  Försäkringen upphör vid förnyelsen det kalenderår som bilen uppnår 15 år, räknat från första registreringsdatum.

Nedan finner du förköpsinformationen och de fullständiga villkoren för Modernas bilförsäkring. Det är viktigt att du läser igenom villkoren för skador ersätts enligt gällande villkor och det kan också hjälpa dig att välja vilken försäkring som passar just dig bäst.