• När börjar barnförsäkringen att gälla?

    Barnförsäkringen börjar gälla tidigast dagen efter den dag man ansökte om försäkringen om inget annat överenskommits. Grundskyddet kräver ingen hälsodeklaration. Barnförsäkring Medium och Barnförsäkring Large börjar gälla tidigast dagen efter den dag hälsodeklarationen skickades in.

    För ett nyfött barn börjar sjukdelen gälla tidigast dagen efter den dag som barnet skrivits ut från BB, neonatal eller hemsjukvård i samband med förlossningen.

    Om man tecknar barnförsäkringen innan barnet är fött (endast möjligt om man har en gravidförsäkring) börjar olycksfallsdelen gälla direkt efter förlossningen och sjukdelen börjar tidigast gälla dagen efter den dag man skrivits ut från BB, neonatal eller hemsjukvård i samband med förlossningen.