• Vad innehåller en barnförsäkring?

    En barnförsäkring innehåller möjlighet till ersättning både vid sjukdom och olycksfall.