Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Trafikvett

    Barn uppfattar trafiken på ett annat sätt än vuxna, och har andra förutsättningar att lära sig om säkerhet i trafiken. Försök att lära barnet ett trafiksäkert beteende på ett så enkelt sätt som möjligt. Träna där ditt barn rör sig dagligen och där han/hon har användning för det.