16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

  • Köksutrustning och verktyg

    Har du vassa, spetsiga eller på andra sätt farliga redskap hemma, placera dem utom räckhåll för barnen. Använd spärrar på lådor och skåp.