Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Försäkra ditt nya liv

En gravidförsäkring är ett viktigt grundskydd för den gravida, barnet och partnern under graviditeten. Tecknar du en gravidförsäkring hos Moderna Försäkringar får du också den unika möjligheten att teckna en Barnförsäkring Medium redan under graviditeten, utan att behöva fylla i en hälsodeklaration.

Vi hjälper dig så att ditt barn blir rätt försäkrad!

Det här ingår i din gravidförsäkringLargeGratis

Medicinsk invaliditet vid olycksfall

Om barnet, den gravida eller pappan/partnern drabbas av bestående nedsättning av kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet på grund av olycksfall, ersätter försäkringen. Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet uppkommer när tillståndet är bestående (tidigast efter 12 månader) och inte livshotande. Ersättningens storlek beror på hur stor invaliditetsgraden är, 1–100%. Högsta ersättning är 500 000 kr.

Dödsfall

Om barnet, den gravida eller pappan/partnern skulle avlida betalas ett livbelopp på 25 000 kr.

Krishjälp

Efter en traumatisk upplevelse, t ex om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom eller missbildning, kan den gravida, pappan eller partnern behöva träffa en psykolog. Försäkringen bekostar upp till 10 behandlingstillfällen.

Krishjälp vid förlossningsdepression

Försäkringen ersätter upp till 5 tillfällen hos psykolog om den gravida eller pappan/partnern drabbas av förlossningsdepression.

Sjukhusvistelse för den gravida

Om den gravida blir inskriven på sjukhus i minst 3 dagar för graviditetskomplikationer, betalar vi ut ersättning för sjukhusvistelse med 200 kr/dag från första dagen (längst till och med dagen före förlossningen.

Sjukhusvistelse för barnet

Om ditt barn blir inskrivet på sjukhus för vård i minst 3 dagar betalar vi ut ersättning för sjukhusvistelse med 200 kr/dag. Ni får ersättning från första dagen i längst 180 dagar.

Komplikationer under graviditet och förlossning

Försäkringen ersätter med 3 000 kr per komplikation om den gravida drabbas av: havandeskapsförgiftning, akut kejsarsnitt, stor blodförlust (minst 2 liter) eller svåra bristningar (grad 3 – 4).

Medicinsk invaliditet för den gravida vid förlossning

Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet på minst 5 % för den gravida som uppstått som en direkt följd av förlossningen. Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet uppkommer när tillståndet är bestående (tidigast efter 12 månader)och inte livshotande. Högsta ersättning är 200 000 kr.

Medicinisk invaliditet vid sjukdom för barnet

Om barnet drabbas av bestående nedsättning av kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet på grund av sjukdom, ersätter försäkringen. Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet uppkommer när tillståndet är bestående (tidigast efter 12 månader) och inte livshotande. Ersättningens storlek beror på hur stor invaliditetsgraden är, 1–100%. Högsta ersättning är 500 000 kr.

Ärrersättning för barnet

Får barnet ärr efter en sjukdom eller ett olycksfall som krävt läkarbehandling, lämnas ersättning.

Direkthjälp för barnet

Försäkringen ersätter 50 000 kr om barnet får: allvarligt hjärtfel (som kräver operation före 6 månaders ålder), allvarlig missbildning i bukvägg och diafragma, blindhet och allvarlig synnedsättning, CP-skada, Downs syndrom, dövhet och allvarlig hörselnedsättning, klumpfot (som kräver gipsbehandling eller operation), läpp-, käk- och gomspalt, reduktionsmissbildning, ryggmärgsbråck eller vattenskalle.

Rese- och behandlingskostnader för barnet

Om barnet drabbas av ett olycksfall ersätter försäkringen läkekostnader (inklusive resor). Ersättning lämnas för vård inom Norden och i längst 5 år.

Vårdersättning för barnet

Om familjen beviljas vårdbidrag från Försäkringskassan för det försäkrade barnet ger försäkringen vårdersättning. Högsta ersättning är 3 500 kr/månad (vid 100% vårdbidrag) i längst 3 år.

Räkna på gravidförsäkring