• När börjar gravidförsäkringen att gälla?

    Du kan teckna gravidförsäkringen när som helst under graviditeten, men den börjar att gälla tidigast i v.22.

    • Gratisvarianten börjar gälla dagen efter den dag du tecknar försäkringen.
    • Large börjar gälla dagen efter den du betalat premien

    En anledning till att teckna Gravidförsäkring Large i ett så tidigt skede som möjligt är för att den kan ge ersättning för vissa sjukdomar som upptäcks hos barnet redan innan graviditetsvecka 22. Under förutsättning att försäkringen betalats dagen före sjukdomen upptäcktes.