• Får omföderskor teckna försäkringen?

    Självklart får omföderskor teckna försäkringen. Dock ser omfattningen lite annorlunda ut, detta på grund av att man kan ha skador som orsakats av tidigare förlossningar som inte omfattas vid nytecknande av Gravid Förlossning. Moment som urininkontinens och framfall är helt borttagna för omföderskor.