Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Hur skiljer sig Gravid Förlossning från andra försäkringar?

    Det är Sveriges första och enda försäkring för förlossningssjukvård. Andra sjukvårdsförsäkringar har hittills undantagit förlossningsskador konsekvent.