• Vad innehåller försäkringen inte?

    När ett försäkringsbolag tar fram en ny försäkring beräknas en risk och till underlag för den beräkningen ligger statistik. I det här fallet från vården. Krasst kan man säga att resultatet av riskbedömningen bestämmer hur mycket försäkringen kommer kosta. I de fall det saknas underlag och statistik över skador kan inte risken mätas och det blir då svårt för försäkringsbolaget att inkludera just den skadan. I vår sjukvårdsförsäkring Gravid Förlossning finns det ett par sådana undantag:

    – Operation för delade magmuskler. Det saknas underlag från vården i dagsläget men vi bevakar utvecklingen noga och hoppas att på sikt kunna inkludera detta.   

    – Skador som uppstått innan man tecknar sin Gravid Förlossning täcks heller inte av försäkringen, så är det med alla försäkringar. Är du därför omföderska och inte var försäkrad med Gravid Förlossning under din första graviditet kommer försäkringen inte täcka framfall, perinealkroppskada eller urininkontinens.