Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Varför skiljer sig försäkringen åt för först- och omföderskor?

    Vi vet att en graviditet och en förlossning är en stor påfrestning på kvinnokroppen och det kan vara så att man har en försvagad bäckenbotten från tidigare förlossningar som i sin tur ökar risken för framfall och inkontinens. Försäkringen för omföderskor innehåller skydd för nya skador.