Moderna Försäkringar i samarbete med Kvdbil

I samarbete med Kvdbil erbjuder vi dig en prisvärd 3-månaders* försäkring. Det ger dig en trygghet när du hämtar ut din nya bil. Med Modernas bilförsäkring får du ett prisvärt skydd med låga självrisker. Du betalar till exempel ingen självrisk vid reparation av glasskada om du väljer minst en halvförsäkring och i helförsäkring ingår självriskeliminering vid djurkollision. Vi skräddarsyr försäkringen efter ditt behov - du väljer själv den omfattning och de tillägg som passar dig bäst!

Vi erbjuder även

 • Snabbt bemötande vid skadeanmälan
 • Fritt val av bilverkstäder i hela Sverige
 • Upp till 20 % rabatt på din premien om du samlar dina försäkringar hos oss

Det här ingår i din bilförsäkring Trafik Halv Hel

Trafikförsäkring

Din bil måste enligt lag vara trafikförsäkrad. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom. Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil.

Brand

Kan ersätta skador orsakade av brand som kan uppstå genom exempelvis kortslutning.

Glas

Försäkringen gäller för skada på bilens rutor (vindruta, sidoruta eller bakruta). Försäkringen gäller oavsett om rutan krossats helt eller bara spruckit.

Stöld

Försäkringen ersätter stöld och tillgrepp.

Maskinskada

Försäkringen ersätter maskinskada eller fel som plötsligt uppstår på vissa komponenter. Gäller inte för bilar som är äldre än åtta år eller har gått längre än 10 000 mil.

Räddning

Om du behöver bärgning vid stöld, trafikolycka eller annat driftstopp (ej bränslebrist) så ersätter vi de kostnaderna.

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader

Vagnskada

Ersätter skador på din egen bil vid en trafikolycka även om det är du som orsakat trafikolyckan. Försäkringen ersätter även annan yttre olyckshändelse t.ex. dikeskörning och uppsåtlig skadegörelse av någon annan.

Våra tilläggsförsäkringar

 • Om din bil behöver repareras eller inte kan användas på grund av en skada så ersätter vi kostnaderna för hyrbil med 75%. Om du inte vill ha en hyrbil så ersätter vi dig med 100 kr om dagen. Ersättningen lämnas i högst 60 dagar.

  Självrisk: 25% av dygns- och kilometerkostnaden.

 • Om du eller någon annan som färdas i den försäkrade bilen råkar ut för personskada vid trafikolycka ersätts eventuella behandlingskostnader och sjukhusvistelse.

  Självrisk: 0 kr

 • Vi ersätter kostnader för t.ex. hjulbyte vid punktering samt hyrbil i max 3 dygn vid driftstopp där reparationen varar längre än en timme.

  Självrisk: 0 kr

 • En "Drulleförsäkring" som kan ersätta plötsliga oförutsedda händelser som exempelvis feltankning, borttappade bilnycklar eller om kaffe spills på inredningen.

 • Omfattar både hyrbils- och assistansförsäkring. Dessutom ger Kombi dig 50 % självriskreduktion vid uppsåtlig skadegörelse orsakad av tredje man. Har bilen vagnskadegaranti ersätts du med upp till 3 000 kr av vagnskadegarantisjälvrisken. Om bilen inte har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätts du med upp till 3 000 kr. Försäkringen upphör vid förnyelsen det kalenderår som bilen uppnår 15 år, räknat från första registreringsdatum.

Vi erbjuder även andra attraktiva produkter som till exempel hem- och villaförsäkringar samt personförsäkringar. Vi är även specialister inom båtförsäkringar, mc-försäkringar och djurförsäkringar genom våra nischvarumärkena Atlantica, Bilsport & MC och Moderna Djurförsäkringar. Ring Modernas kundservice på 0200-259 259 så berättar vi mer.

Moderna Försäkringar är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringsgivare. Inom koncernen arbetar 3 400 medarbetare för att skapa så hög kundnöjdhet som möjligt åt våra 2,8 miljoner kunder.

*Om du väljer att betala med autogiro kan försäkringsperioden variera mellan 2,5 månad till 3,5 månad. Försäkringsperioden framgår i ditt försäkringsbrev när du har tecknat försäkringen.