Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

Få prisförslag på Bilförsäkring

Något stämmer inte
Något stämmer inte

Allt om personuppgifter och automatiska beslut. Läs mer

En riktigt bra försäkring med Kvdbil-rabatt

Genom Kvdbils samarbete med Moderna Försäkringar har du nu möjlighet att teckna en förmånlig bilförsäkring i tre månader till ett rabatterat pris*. Förutom en riktigt bra rabatt får du tilläggsförsäkringarna Trafikolycksfall och Krishjälp utan extra kostnad – allt för att du ska vara trygg när du ger dig ut på vägarna i din nya bil.

Vill du ha personlig hjälp med din försäkring?
Ring gärna Modernas kundservice på 0200-259 259 så berättar vi mer!

Tre nivåer av skydd

Du kan välja att teckna en trafikförsäkring som ersätter skador på personer och andras fordon, en halvförsäkring som utöver trafikförsäkring innehåller bland annat glas-, stöld- och maskinskadeförsäkring eller en helförsäkring som innehåller både trafik- och halvförsäkring, samt att den ersätter skador på din egen bil.

Det här ingår i bilförsäkringen   Trafik  Halv  Hel

Trafikförsäkring

Din bil måste enligt lag vara trafikförsäkrad. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom med upp till 300 miljoner kronor. Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil.

Brand

Om din bil brunnit eller fått skador på grund av brand eller skador på elektriska kablar efter en kortslutning så ersätter försäkringen dem.

Glas

Försäkringen ersätter vindrutor som har krossats eller spräcks på grund av tex stenskott.

Stöld

Försäkringen ersätter stöld, tillgrepp samt skadegörelse av bilen.

Maskinskada

Försäkringen ersätter maskinskada eller fel som plötsligt uppstår på vissa komponenter. Gäller inte för bilar som är äldre än åtta år eller har gått längre än 12 000 mil

Räddning

Om du behöver räddningshjälp vid stöld, trafikolycka eller annat driftstopp (ej bränslebrist eller punktering) så ersätter vi de kostnaderna.

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet ersätter vi advokat- och rättegångskostnaderna.

Vagnskada

Ersätter skador på din egen bil vid en trafikolycka även om det är du som orsakat trafikolyckan. Försäkringen ersätter även annan yttre olyckshändelse t.ex. dikeskörning och uppsåtlig skadegörelse av någon annan.

Våra tilläggsförsäkringar

 • Om din bil behöver repareras eller inte kan användas på grund av en skada så ersätter vi kostnaderna för hyrbil med 75%. Om du inte vill ha en hyrbil så ersätter vi dig med 100 kr om dagen. Ersättningen lämnas i högst 60 dagar.

  Självrisk: 25% av dygns- och kilometerkostnaden.

 • Om du eller någon annan som färdas i den försäkrade bilen råkar ut för personskada vid trafikolycka ersätts eventuella behandlingskostnader och sjukhusvistelse. Om du tecknar halv- eller helförsäkring ingår detta tillägg kostnadsfritt i din försäkring.

  Självrisk: 0 kr

 • Vi ersätter kostnader för t.ex. hjulbyte vid punktering samt hyrbil i max 3 dygn vid driftstopp där reparationen varar längre än en timme.

  Självrisk: 0 kr

 • En "Drulleförsäkring" som kan ersätta plötsliga oförutsedda händelser som exempelvis feltankning, borttappade bilnycklar eller om kaffe spills på inredningen.

 • Omfattar både hyrbils- och assistansförsäkring. Dessutom ger Kombi dig 50 % självriskreduktion vid uppsåtlig skadegörelse orsakad av tredje man. Har bilen vagnskadegaranti ersätts du med upp till 3 000 kr av vagnskadegarantisjälvrisken. Om bilen inte har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätts du med upp till 3 000 kr. Försäkringen upphör vid förnyelsen det kalenderår som bilen uppnår 15 år, räknat från första registreringsdatum.

Förköpsinformation och villkor

Om du vill teckna en försäkring är det viktigt att du läser igenom förköpsinformationen innan du bestämmer dig. Det kan även vara en god idé att spara dokumentet. Om du känner att något skydd är särskilt viktigt för dig så rekommenderar vi dig att se efter att det ingår i försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en försäkring hos oss.

*Om du väljer att betala med autogiro kan försäkringsperioden variera mellan 2,5 månad till 3,5 månad. Försäkringsperioden framgår i ditt försäkringsbrev när du har tecknat försäkringen.