16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

  • Trafikolycksfall och krishjälp

    Om du eller någon annan som färdas i den försäkrade bilen råkar ut för personskada vid trafikolycka ersätts eventuella behandlingskostnader och sjukhusvistelse. Om du tecknar halv- eller helförsäkring ingår detta tillägg kostnadsfritt i din försäkring.

    Självrisk: 0 kr