Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

  • Trafikolycksfall och krishjälp

    Om du eller någon annan som färdas i den försäkrade bilen råkar ut för personskada vid trafikolycka ersätts eventuella behandlingskostnader och sjukhusvistelse. Om du tecknar halv- eller helförsäkring ingår detta tillägg kostnadsfritt i din försäkring.

    Självrisk: 0 kr