Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Förköpsinformation och villkor

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din försäkring. I förköpsinformationen finner du en sammanfattning av den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker och vilket försäkringsvillkor som gäller för just din försäkring.