Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Assistans

    Vi ersätter kostnader för t.ex. hjulbyte vid punktering samt hyrbil i max 3 dygn vid driftstopp där reparationen varar längre än en timme.

    Självrisk: 0 kr