• Hyrbil

    Om din bil blir skadad och du inte kan använda den ersätter försäkringen 75% av hyrbilskostnaden i upp till 75 dagar. Väljer du att inte ta hyrbil får du istället 100 kr per dag.

    Självrisk: 25% av dygns- och kilometerkostnaden.