Sveriges fotterapeuter i samarbete med Moderna Försäkringar
Sveriges fotterapeuter i samarbete med Moderna Försäkringar

Bilförsäkring

Bilpendlar du varje dag eller kör du bil bara på helgen? Välj en bilförsäkring efter ditt behov.

När du köper din försäkring av oss får du tillgång till vår snabba och personliga service med korta svarstider. Vi är effektiva, såväl vid köp av din bilförsäkring som den dagen då du kanske råkar ut för en olycka och måste anmäla en skada. Du kan läsa mer om innehållet i våra försäkringar i villkoren och för- och efterköpsinformationen.

Fördelar för dig som är medlem i Sveriges fotterapeuter:

 • Maskinskada upp till 8 år eller 12 000 körda mil för bil som är minst halvförsäkrad.
 • Krockar du med ett djur minskar vi din självrisk med 3500 kr om din bil har helförsäkring. För de flesta innebär det 0 kr i självrisk.
 • Trafikolycksfall och krishjälp ingår.
 • Skräddarsy försäkringen efter dina behov med tillägg som till exempel hyrbil och assistans.
 • Om du samlar dina försäkringar hos oss får du upp till 20% rabatt på din försäkringspremie.
Detta ingår
Trafik Halv Hel

Din bil måste enligt lag vara trafikförsäkrad. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom. Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil.

Bilförsäkringen täcker skador till följd av brand, blixtnedslag och explosion. Den täcker även skada på elektriska kablar genom kortslutning.

Bilförsäkringen ersätter krossad och spräckt vindruta, sidorutor och bakruta. Får du ett stenskott som går att laga, ersätter bilförsäkringen det utan självrisk.

Bilförsäkringen täcker stöld och tillgrepp.

Bilförsäkringen ersätter maskinskada eller fel som plötsligt uppstår på vissa komponenter. OBS! Gäller inte för bilar som är äldre än åtta år, eller har gått längre än 12 000 mil.

Bilförsäkringen ersätter kostnader för bärgning vid stöld, trafikolycka eller annat driftstopp. Den ersätter dock inte driftstopp vid bränslebrist.

Om du hamnar i en rättslig tvist som gäller din försäkrade bil kan bilförsäkringen täcka eventuella advokat- och rättegångskostnader.

Bilförsäkringen täcker skador på din bil till följd av trafikolycka. Det gäller även om det är du själv som orsakat olyckan. Den täcker även annan yttre olyckshändelse eller uppsåtlig skadegörelse.

Du kan skräddarsy din bilförsäkring med någon av våra tilläggsförsäkringar:
Hyrbil, Trafikolycksfall och krishjälp, Assistans, Allrisk bil och Kombi.

För att kunna teckna en tilläggsförsäkring måste bilen vara minst halvförsäkrad.

 

 • Om din bil blir skadad och du inte kan använda den ersätter försäkringen 75% av hyrbilskostnaden i upp till 75 dagar. Väljer du att inte ta hyrbil får du istället 100 kr per dag.

  Självrisk: 25% av dygns- och kilometerkostnaden.

 • Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet och sjukhusvistelse efter trafikolycka. Det gäller alla som färdas i bilen och råkar ut för personskada.

  Självrisk: 0 kr.

 • Försäkringen ersätter kostnad för reparation på plats, eller bärgning till verkstad. Råkar du ut för driftstopp som kräver reparation på längre än en timme täcker försäkringen hyrbil i max 3 dygn.

  Självrisk: 0 kr.

 • Drulleförsäkringen kan ersätta oförutsedda händelser. Det kan bland annat vara feltankning, borttappade bilnycklar eller "åksjukeolyckor" på bilinredningen.

 • Kombitillägget innehåller både hyrbils- och assistansförsäkring. Du får dessutom halverad vagnskadesjälvrisk vid uppsåtlig skadegörelse. Om bilen har vagnskadegaranti, eller saknar vagnskadeförsäkring, ersätter vi dig istället med upp till 3 000 kr.

  Försäkringen upphör vid förnyelsen det kalenderår som bilen uppnår 15 år, räknat från första registreringsdatum.

­Här hittar du de dokument som gäller för dig som har tecknat eller förnyat din försäkring efter 2021-04-01. Villkorsdatumet hittar du på ditt försäkringsbrev. Om du vill teckna en försäkring är det viktigt att du läser igenom för- och efterköpsinformationen och produktfaktabladet innan du bestämmer dig. Om du känner att något skydd är viktigt för dig så rekommenderar vi dig att se efter att det ingår i försäkringen. Du kan även läsa mer i de fullständiga villkoren.

­Här hittar du de dokument som gäller för dig som har tecknat en försäkring som ännu inte förnyats efter 2021-04-01. Villkorsdatumet hittar du på ditt försäkringsbrev. Om du vill teckna en försäkring är det viktigt att du läser igenom för- och efterköpsinformationen och produktfaktabladet innan du bestämmer dig. Om du känner att något skydd är viktigt för dig så rekommenderar vi dig att se efter att det ingår i försäkringen. Du kan även läsa mer i de fullständiga villkoren.