Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • När ska jag teckna försäkringen?

    Försäkringen kan tecknas när som helst under graviditeten men börjar gälla först dagen efter den är betald. Den måste alltså vara betald senast dagen innan förlossningen.