Sveriges fotterapeuter i samarbete med Moderna Försäkringar
Sveriges fotterapeuter i samarbete med Moderna Försäkringar

Räkna på din försäkring

Prisvärda och omfattande försäkringar – speciellt framtagna för dig som är medlem

Det ska vara tryggt och enkelt att försäkra sig. Det tycker Sveriges fotterapeuter – som redan har förhandlat om villkoren för din räkning. För medlemmar ingår till exempel vissa tillägg som man vanligtvis behöver komplettera med såsom ett bra drulleskydd i hemförsäkringen samt Trafikolycksfall och Krishjälp i bilförsäkringen. Och inte nog med det. Som medlem har du alltid rabatt hos Moderna – upp till 20% om du samlar dina försäkringar.

Gravidförsäkring ger ett grundskydd för den gravida, barnet/barnen och pappan/partnern under graviditeten, samt beroende på vald omfattning, eventuellt även efter graviditeten. Försäkringen täcker bland annat kostnader vid eventuell krishjälp och kan ge ersättning vid dödsfall, och finns både som gratisversion samt en betalversion för ett mer omfattande skydd. Tecknar du en gravidförsäkring hos Moderna får du också den unika möjligheten att teckna en Barnförsäkring Medium redan under graviditeten utan att behöva svara på hälsofrågor.

Gravidförsäkring – en viktig start på livet
På Moderna Försäkringar tror vi på att leva livet fullt ut. Därför erbjuder vi försäkringar för livets alla skeden. På den här sidan hittar du information om våra gravidförsäkringar.

Först och främst; grattis till att du väntar barn!

Hos oss kan du välja mellan tre gravidförsäkringar. Gravid Gratis, Gravid Large och vårt nyaste tillskott; Gravid Förlossning.

Det är ganska enkelt; med Gravid Gratis får du ett grundskydd helt kostnadsfritt, med Gravid Large skaffar du dig och bebisen i magen ett mer omfattande skydd. Och vår tilläggsförsäkring Gravid Förlossning ger dig som födande kvinna tillgång till specialistvård vid förlossningsskador.

I tabellerna nedan kan du se vad som ingår i respektive försäkring.

Nyhet!
Vi lanserar nu Sveriges första försäkring för förlossningssjukvård. Det är en försäkring som ger dig rätt till specialistvård om din kropp behöver extra hjälp efter att du fött ditt barn. Den omfattar bland annat gynekologbesök och operationer som du kan behöva efter din förlossning. Vill du veta mer om vad som ingår - läs här.

Detta ingår
Large Gratis

Är om barnet, den gravida eller partnern drabbas av bestående nedsättning av kroppsfunktion på grund av ett olycksfall. Din rätt till ersättning för medicinsk invaliditet gäller om tillståndet är bestående (tidigast efter 12 månader) och inte livshotande. Ditt fall bedöms alltid efter en invaliditetsgrad mellan 1-100%. Ersättningen bestäms efter samma skala. Högsta ersättning är 500 000 kr.

Om barnet, den gravida eller partnern skulle avlida betalas ett livbelopp på 25 000 kr. Det gäller från graviditetsvecka 22 tills barnet är 6 månader gammalt.

Efter en traumatisk upplevelse, t.ex. om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom eller missbildning, kan den gravida och/eller partnern behöva träffa en psykolog. Försäkringen bekostar upp till 10 behandlingstillfällen.

Försäkringen ersätter upp till 5 tillfällen hos psykolog om den gravida eller partnern drabbas av förlossningsdepression.

Om den gravida blir inskriven på sjukhus i minst 3 dagar för graviditetskomplikationer, betalar vi ut ersättning för sjukhusvistelse med 200 kr/dag från första dagen (längst till och med dagen före förlossningen).

Om ditt barn blir inskrivet på sjukhus för vård i minst 3 dagar betalar vi ut ersättning för sjukhusvistelse med 200 kr/dag. Exempel på en sådan situation kan vara om ditt barn föds för tidigt och behöver stanna kvar på sjukhuset. Ersättningen gäller från första dagen i längst 180 dagar.

Försäkringen ersätter med 3 000 kr per komplikation som den gravida drabbas av: havandeskapsförgiftning, akut kejsarsnitt, stor blodförlust (minst 2 liter), svåra bristningar (grad 3 – 4)

Är om den gravida drabbas av bestående nedsättning av kroppsfunktion på grund av förlossningen. Din rätt till ersättning för medicinsk invaliditet gäller om tillståndet är bestående (tidigast efter 12 månader) och inte livshotande. Ditt fall bedöms alltid efter en invaliditetsgrad mellan 1-100%. Ersättningen bestäms efter samma skala. Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet på minst 5% med högsta ersättning på 200 000 kr.

Är om barnet drabbas av bestående nedsättning av kroppsfunktion på grund av sjukdom. Din rätt till ersättning för medicinsk invaliditet gäller när tillståndet är bestående (tidigast efter 12 månader) och inte livshotande. Ditt fall bedöms alltid efter en invaliditetsgrad mellan 1-100%. Ersättningen bestäms efter samma skala. Högsta ersättning är 500 000 kr.

Får barnet ärr efter en sjukdom eller olycksfall som krävt läkarbehandling, lämnas ersättning efter tabell.

Försäkringen ersätter med 50 000 kr om barnet föds med något av följande: allvarligt hjärtfel (som kräver operation före 6 månaders ålder), allvarlig missbildning i bukvägg och diafragma, blindhet eller allvarlig synnedsättning, Cerebral pares, Downs syndrom, dövhet eller allvarlig hörselnedsättning, klumpfot (som kräver gipsbehandling eller operation) läpp-, käk- och gomspalt, reduktionsmissbildning, ryggmärgsbråck, Hydrocefalus.

Om barnet drabbas av ett olycksfall ersätter försäkringen läkarkostnader och resekostnader. Ersättning lämnas för vård inom Norden och längst i 3 år från skadedagen.

Om familjen beviljats omvårdnadsbidrag för barnet från Försäkringskassan, betalar även försäkringen ut vårdersättning. Högst ersättning är 3 500 kr/månad i längst 3 år. Det gäller vid 100% omvårdnadsbidrag.

Gravid Förlossning är en tilläggsförsäkring som du kan välja när du tecknar Gravid Large. Tillsammans har du, barnet i magen och din partner det mest omfattande skyddet på marknaden.

I tabellen här nedan ser du vad som ingår och du hittar ännu mer information här.

 

Det här ingår i Gravid Förlossning Förstföderska Omföderska

Två gynekologbesök (det första mot självrisk)

Försäkringen ger rätt till 2 besök hos våra specialiserade gynekologer i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Umeå.

Resekostnad vid gynekologbesök mer än 30 mil från hemmet

Om du behöver resa längre än 30 mil enkel väg från ditt hem till din vårdgivare för gynekologisk utredning, utbetalas en schablonersättning på 1000 kr.

Resekostnad vid operation mer än 10 mil från hemmet

Om du behöver resa längre än 10 mil enkel väg från ditt hem för operation, utbetalas en schablonersättning på 3000 kr.

Engångsutbetalning vid ändtarmsamputation och stomi

Drabbas du av en så allvarlig skada att det krävs en ändtarmsamputation och stomi ger försäkringen en engångsersättning på 10 000 kr

Engångsutbetalning vid vaginalrektalfistel

Drabbas du av en vaginalrektalfistel ger försäkringen en engångsersättning på 10 000 kr.

Ärrersättning vid akut eller urakut kejsarsnitt

Sker förlossningen via ett akut eller urakut kejsarsnitt ger försäkringen en engångsersättning på 5 000 kr.

Operation vid defektläkta vaginala ärr

Om ärr som uppkommit vid förlossningen ger upphov till bestående besvär ger försäkringen rätt till operation för att korrigera de defektläkta ärren.

Operation vid analsfinkterskada

Om du drabbats av en analsfinkterskada och har bestående besvär, ersätter försäkringen operation. Vilken operation det rör sig om är beroende av skadan, det kan vara en analsfinkterrekonstruktion eller SNM (Sakral Nervmodulering).

Operation vid kvarstående urinläckagebesvär

För förstföderskor ger försäkringen rätt till operation vid kvarstående ansträngningsinkontinens.

Operation vid framfall

För förstföderskor ger försäkringen rätt till operation vid främre eller bakre framfall.

Operation vid perinealkroppsskada

För förstföderskor ger försäkringen rätt till operation vid perinealkroppsskada.

I dokumenten nedan hittar du all information om våra gravidförsäkringar. Det kan vara bra att läsa extra noga så du får det skydd som passar just dig och din familj bäst.

Klicka här för att se äldre villkor och ärrtabeller

 • Gravid Gratis börjar gälla dagen efter den dag du tecknade försäkringen men tidigast i graviditetsvecka 22.

  Gravid Large och valbara tillägget Gravid Förlossning börjar gälla dagen efter du betalat försäkringen men tidigast i graviditetsvecka 22. Tills du betalat fungerar din Gravid Large som en Gravid Gratis.

  Försäkringsdelen 'Direkthjälp för barnet' gäller även före vecka 22 förutsatt att betalning skett enligt ovan. Det är ett skäl att teckna och betala din gravidförsäkring så tidigt som möjligt så att ni är försäkrade om något som försäkringen täcker dyker upp på t.ex. KUB-test eller vid rutinultraljudet (RUL).

  Försäkringen gäller till barnets sexmånadersdag.

 • Gravid Gratis är en kostnadsfri försäkring för dig som är gravid, din partner och för barnet. Den ger skydd vid olycksfall och dödsfall och börjar gälla tidigast från vecka 22.

  • Möjlighet att teckna en Barnförsäkring Medium utan hälsodeklaration, även om ditt barn föds för tidigt.
  • Det enda försäkringsbolaget som kan lämna ersättning för den gravida vid bestående skador (så kallad medicinsk invaliditet) som uppkommit i samband med förlossning.
  • Ersättning om barnet föds med vissa allvarliga sjukdomar som t ex allvarligt hjärtfel, Downs syndrom och Cerebral Pares.
  • Tillgång till specialistvård utan väntetid
  • Garanti: Operation inom 20 dagar
  • Minskar oro för den gravida inför förlossning

  Läs mer om Gravid Förlossning