• Kollision, singelolycka, djurkollision

    Jag har råkat ut för en kollision med ett annat fordon, person, djur, kört av vägen eller som cyklist/gående erhållit skada med fordon försäkrat hos Moderna.

    Anmäl skada