• Allrisk byggnad

  Allrisk byggnad täcker plötsliga och oförutsedda skador på byggnad och tomtmark. Om du t.ex. målar om taket och råkar tappa målarburken så att färgen rinner ut på golvet så täcker denna försäkring skadorna som orsakas på golvet. Eftersom detta moment ger ett brett skydd och täcker många skadehändelser så ber vi dig ringa in till oss för att anmäla skada:

  Ring oss på telefon 010-219 10 90. (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606)

  Om din egendom gått sönder

  • Om du tror att din egendom går att reparera ska du kontakta en auktoriserad reparatör.
  • Reparatören kontrollerar din ägodel och fyller i en så kallad reparatörsrapport (din reparatör har denna blankett).
  • Anmäl din skada här. Bifoga reparatörsrapport.

  Tänk på

  Allrisk byggnad är en "drulleförsäkring" för din byggnad som du kan köpa som en tilläggsförsäkring till villaförsäkring.