• Ansvarsskada

    Om du har blivit krävd på ersättning/skadestånd:

    1. Anmäl din skada här.
    2. Bifoga kravbrev, eventuella fakturor, foton och inköpshandlingar (kvitto) tillsammans med din skadeanmälan.

    Tänk på
    Här kan du som har din hemförsäkring eller villaförsäkring hos Moderna Försäkringar anmäla om någon kräver dig på ersättning/skadestånd för en skada som du har orsakat.