• Brandskada

  Vid brand

  I första hand vill vi att du omedelbart ska ringa oss på telefon 010-219 10 90. (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606) Falck Global Assistance, tel +46 40 694 48 98 (för skador som inträffat i utlandet).

  Tips vid brandskada

  Här följer några råd vid en mindre, begränsad brandskada: När släckinsatsen avslutats kan du göra en hel del själv om inte området är avspärrat:

  • Stäng dörrar till oskadade utrymmen. Vädra ut rök och röklukt.
  • Dokumentera skadan genom att fotografera brandplatsen och sotiga rum.
  • Dammsug torrsot. Använd grovdammsugare eftersom en vanlig hemdammsugare kan ta skada. Sot som inte är helt torrt bör saneras av ett saneringsföretag.
  • Rengör hårda blanka ytor. Mjuka och porösa ytor bör rengöras av ett saneringsföretag.
  • Tvätta sot- och rökskadade textilier och kläder. Kemtvätt och större textilier bör hanteras av ett saneringsföretag.
  • Diska sot- och rökskadade husgeråd.
  • Om branden omfattat plastmaterial bör ett saneringsföretag anlitas för rengöring av elektronik och annan känslig egendom som kommit i kontakt med röken.

  Anmäl din skada här.

  Om du behöver hjälp av ett saneringsföretag kan du ringa vår skadeavdelning eller skadejouren så hjälper vi dig att hitta ett lämpligt företag som har vana från arbete med denna typ av skador.