• Övrig skada

    Om du råkat ut för en skada som du inte hittar någon information kring men som du tror kan ersättas av din hemförsäkring så ber vi dig att kontakta oss.