25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

Resa

Vill du komplettera en anmälan?

Om du vill göra tillägg eller ändra i ett pågående ärende ber vi dig kontakta din handläggare. Vet du inte vem som är din handläggare är du välkommen att kontakta skadeservice på telefon 010 - 219 10 90

Skada på eller inför en resa via hemförsäkringen

Sjukdom, olycksfall, missat flyg, bagage- och flygförsening, avbokning eller stöld på eller i samband med en resa.  

Anmäl reseskada

Skada på eller inför en resa via kortförsäkring

Besök din bank- eller kortutgivares hemsida för att anmäla skador på kortförsäkringen.