• Vid inbrott eller stöld

    Om du har blivit bestulen eller haft inbrott:

    1. Kontakta polisen och gör en polisanmälan.
    2. Anmäl skadan online
    3. Bifoga polisanmälan och inköpshandlingar (kvitton) tillsammans med din skadeanmälan.

    Anmäl skada