Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Skillnaden mellan trafik-, halv, och helförsäkring

    Skillnaden mellan trafik-, halv-, och helförsäkring är hur omfattande försäkring är. En trafikförsäkring ersätter skador på personer och andras fordon och är obligatorisk att ha på en bil som körs i trafiken. I en halvförsäkring ingår trafikförsäkringen samt ett utökad skydd som kallas för delkasko. Det innebär att du tex kan få ersättning vid stöld-, brand-, glas- och maskinskador. En helförsäkring inkluderar såväl trafikförsäkring som delkasko (halvförsäkring) och den ersätter dessutom vagnskador - vilket innebär att skador på din egna bil ersätts vid t.ex.  kollision, vältning eller skadegörelse.

    Är din bil yngre än tre år kan du ha en gällande vagnskadegaranti som biltillverkarna brukar erbjuda när du köper en ny bil. Vagnskadegarantin täcker i stort sett samma skador som vår helförsäkring och då räcker det med att du tecknar en halvförsäkring.