Trygghetsguide för dina barn

Varje år skadas många barn i eller nära hemmet. Några enkla råd kan göra ditt hem säkrare för både dina och andras barn. Vår trygghetsguide är skapad för att ge tips på hur ditt och andras barn kan få en tryggare vardag. 

Råden är endast vägledande och vi kan inte garantera att du inte råkar ut för en skada. Vår förhoppning är att du med hjälp av dessa råd ska vara så förberedd som möjligt.

Utomhus

 • Håll ett öga på barnen när de leker med vatten i trädgården eller ute i naturen. Det är lätt att ramla i så var hela tiden i närheten av barnen om det skulle hända något.

 • Ta bort alla giftiga växter i trädgården och håll ett extra öga på barnen när ni är ute i naturen. Om du misstänker att ditt barn fått i sig något giftigt - kontakta Giftinformationscentralen.

 • Håll ett öga på barnen när de hoppar på studsmattor och sätt gärna upp ett nät runt omkring. Se till att inga barn är under studsmattan när någon hoppar på den! Kolla även så att du följer bruksanvisningen.

 • Kontrollera regelbundet att rep, skruvar och virke är i bra skick på gungor och klätterställningar.

 • Det är lag på att barn under 15 år använder hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. När de åker rullskridskor, kick-board och liknande bör de ha hjälm, knä- och handledsskydd. Se till att de har reflexer så att de syns i mörkret!

 • Se till att spetsiga och vassa trädgårdsredskap och verktyg är gömda eller inlåsta så att inte barn kan få tag på dem.

I trafiken

 • Barn uppfattar trafiken på ett annat sätt än vuxna, och har andra förutsättningar att lära sig om säkerhet i trafiken. Försök att lära barnet ett trafiksäkert beteende på ett så enkelt sätt som möjligt. Träna där ditt barn rör sig dagligen och där han/hon har användning för det.

 • Till fyra års ålder färdas barnet säkrast bakåtvänt. Om airbagen på passagerarplatsen inte kopplats ur av auktoriserad verkstad måste barnet sitta i baksätet. Stolen är urvuxen när huvudet sticker upp med en tredjedel ovanför kanten eller när stolens rekommenderade viktgräns har passerats.

 • Ha alltid på cykelbelysningen och använd reflexer både på dig själv och cykeln.

På resa

 • Solskydd, solskydd, solskydd! Hos vårdguiden hittar du information om hur du bäst skyddar dig mot solen.

 • När du är på stranden bör du endast bada när förhållandena är bra och när du har sällskap. Håll barnen under uppsikt. När de badar bör de inte gå längre ut än att vattnet når dem till naveln.

 • Tänk på att små barn har svårt att bedöma avstånd till och hastighet hos andra åkare. Ta för vana att alltid ha uppsikt över barnen i skidbacken.