16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

  • Elkontakter

    Om du har småbarn - använd petskydd i kontakterna och se till att du har en jordfelsbrytare.