Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

  • Elkontakter

    Om du har småbarn - använd petskydd i kontakterna och se till att du har en jordfelsbrytare.