• Elkontakter

    Om du har småbarn - använd petskydd i kontakterna och se till att du har en jordfelsbrytare.