• Köksutrustning och verktyg

    Har du vassa, spetsiga eller på andra sätt farliga redskap hemma, placera dem utom räckhåll för barnen. Använd spärrar på lådor och skåp.